Hastighetssensor

Hastighetssensor

  • Hastighetssensor

    Hastighetssensor

    Hastighetssensoren bruker passiv elektromagnetisk induksjonsteknologi.
    Gearet kutter magnetfeltets bevegelse med utgangssignalet med sinusformet puls, som samles inn og beregnes av MCU for å oppnå hastigheten.